Kvalitet och Utveckling Falkenbergs kommun

Välkommen till oss på KvUt, Kvalitet och Utveckling. Vi är en stödfunktion inom barn- och utbildningsförvaltningen som jobbar för att alla barn och elever ska ha en så bra skolgång som möjligt. Vårt uppdrag handlar bland annat om att ständigt förbättra verksamheten. Hör av dig till oss så får du veta mer!

Det finns olika roller inom KvUt:
IT-utvecklare
Jobbar med digitalisering och digitala hjälpmedel i skolan.

Kvalitetsstrateger
Planerar och genomför olika förbättringsarbeten såsom interna konferenser och utbildningar.

Kommunikatörer
Arbetar med att nå ut med information på bästa sätt.

Verksamhetsutvecklare KomTek
KomTek vill vill utmana och väcka nyfikenhet för teknikens värld för både barn, elever och lärare.

Enheten för modersmål och flerspråkighet
Jobbar för att alla ska få en bra grund i språkutvecklingen.

Verksamhetsutvecklare skola/arbetsliv
Arbetar för att förbättra samarbetet mellan kommunens skolor och arbetsliv/omvärld.

Information

Kontakt Helena Johansson
Epost [email protected]
Telefon 072-561 21 11
Hemsida http://https://kommun.falkenberg.se/skola
Målgrupp 4-5 år (Förskola), 6-9 år (Åk F-3), 10-12 år (Åk 4-6), 13-15 år (Åk 7-9), 16-18 år (Gymnasieskola), 19 år - (Högskola, Vuxenutbildning mm),
Aktivitet Handledare, Inspiratör/föreläsare, Studiebesök,

Gruppstorlek för Studiebesök

6-15 personer är vårt maxantal
Storgatan 27, Falkenberg, Sverige