På storträffarna ses näringslivet och skolans alla rektorer, skolchefen, politiker med flera för att få information och prata med varandra om gemensam utveckling inom samarbetet mellan skola och näringsliv. Boka redan nu in nästa digitala träff, 28 maj kl. 7.45-9.00. Inbjudan har skickat via e-post till många företagare. Vill du ha inbjudan hör av dig till oss eller anmäl dig direkt via länken >>>. I länken hittar du även mer information.