På storträffarna möts näringslivet och skolans alla rektorer, skolchefen, politiker och tjänstepersoner flera för att få information och uppdatering kring hur samarbetet fortgår. Denna träff kommer att ske helt digitalt och du anmäler dig till träffen och får ut en länk dagen innan via mejl och en påminnelse samma morgon.

Temat för dagen är:
Hur vägleder vi våra barn och ungdomar till att ta kloka beslut om sin framtid?
Agenda 21 oktober
7.50 Vad är FBGmodellen? – för dig som vill veta mer
8.00 Inledning
Dan Randelid, verksamhetschef
Jan Melkersson, näringslivschef
Studie – och yrkesvägledare
Företagsperspektiv
Avslutning
10.00 Slut
Anmäl dig här