Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga nedan är du välkommen att kontakta oss.

Hur hittar jag kontaktuppgifter till en speciell skola?

Gå in i fliken skola och gör din sökning i fältet: Välj din skola som ligger direkt under kartbilden. Klicka på ”läs mer” så får du upp kontaktuppgifterna till den skola du valt. 

Hur länge ligger företaget kvar i systemet efter jag registrerat oss?

Alla företag som finns i FBGmodellen kommer årligen få ett utskick för att kunna uppdatera sina uppgifter och meddela oss eventuella förändringar. 

Var hittar vi tips på hur vi kan samarbeta?

Stöddokumenten (en flik i menyn) ger dig tips och förslag både inför aktivitet, under aktivitet samt efter en aktivitet. Där hittar du även länkar till andra tips du kan ha glädje av. Har du själv tips du vill skall läggas in? Kontakta oss så utvecklar vi detta tillsammans. 

Har ett företag möjlighet att tacka nej om en skola hör av sig och det inte fungerar att ta emot just då?

Ja det är möjligt. FBGmodellen bygger på att vi samarbetar och har förståelse för varandras verksamheter. Förhoppningsvis är skolan ute i så god tid att ni tillsammans kan hitta ett annat tillfälle som kan passa längre fram. 

Vi vill gärna bidra och vara delaktiga, men vet inte hur vi ska kunna lösa det?

Vid registreringen fyller ni i det ni kan ställa upp på. Vi kommer sedan att kontakta er för att förklara och svara på alla era eventuella frågor. Vi samarbetar och är glada för delaktighet i liten och stor skala. 

Hur vet jag vilka mentorsföretag min skola har och deras kontaktuppgifter?

Vi startar upp samarbetet mellan mentorsföretag och skolor under läsåret 20/21. Alla på skolan kommer att ha visshet om vilka företag skolan har ett fördjupat samarbete med när det är klart. Ni kommer därefter dessutom att hitta kontaktinformationen under filtreringsrutan under rubriken ”Skola” här på FBGmodellen. 

Hur löser vi transport i samband med studiebesök? (skola)

Skolan bokar och står själv för kostnader i samband med resor vid studiebesök. Åk i första hand med vanliga linjetrafiken och i andra hand med upphandlat bussbolag. 

Finns någon typ av handledarutbildning eller annat stöd för oss?

 Skolverkets webbaserade handledarutbildning vänder sig i första hand till arbetsplatser som tar emot elever från gymnasieskolan på APL (arbetsplatsförlagt lärande), men även övrig praktik och prao. Den ger en bra grund och tar totalt ca 5-6 timmar att gå igenom. 

Var hittar jag SYV-planen (Program för studie- och yrkesvägledning)

Pedagoger hittar Program för studie- och yrkesvägledning på intranätet. Den ska finnas länkad i ert skol-flöde, men ni hittar den också under ”Organisation” – ”Barn- och utbildningsförvaltningen” – ”Utbildning Falkenberg” – ”Skola-arbetsliv” samt under. Den finns också tillgänglig på kommun.falkenberg.se under ”Skola” – ”Fördjupning” – ”Samverkan skola-arbetsliv”.