Yrkesbegrepp som företag använder

Account Manager
Som Account manager / Key account manager tar du hand om företagets kunder och stärker företagets eller organisationens position för att de ska bli så konkurrenskraftiga och lönsamma som möjligt. Key account managers, KAM, arbetsuppgifter kan i vissa fall likna dem som en traditionell säljare har, men det finns en väsentlig skillnad – en key account manager inriktar sig mer på möta kundens behov.
Arbetsmiljö
Fysiska, psykiska och sociala förhållandena på en arbetsplats
CCO-Cheif Communications Officer
Informationschef
Arbetsuppgift: Ansvarar för företagets externa kommunikation och pr
CEO-Chief Executive Officer
Verkställande direktör
Arbetsuppgift: Ansvarig inför styrelsen för den löpande förvaltningen av bolaget
CFO-Chief Financial Officer
Ekonomichef
Arbetsuppgift: Ansvarar för företagets finanser
CINO-Chief Innovation Officer
Innovationsdirektör
Arbetsuppgift: Ansvarar för företagets innovationsprocess gällande strategier, affärsmöjligheter och ibland även teknik.
CIO-Chief Information Officer. (alternativ 1)
IT-Chef
Arbetsuppgift: Ansvarar för driften av företagets interna informationssystem och ofta även kommunikationssystem.
CIO-Chief Investment Officer. (alternativ 2)
Investeringsdirektör
Arbetsuppgift: Ansvarar för företagets investeringar och placeringar. Ofta handlar det om värdepapper men det kan även vara exempelvis fastigheter.
COO-Chief Operating Officer/President
Operativ chef Arbetsuppgift: Ansvarar för det operativa arbetet i företaget
Co-working
När ett antal personer delar på samma arbetsplats utan att ha samma arbetsgivare. Det kan vara ensamföretagare, frilansare eller distansarbetare. De delar på kostnader för lokalerna med tillgång till bredband, kök och gemensamma utrymmen och får sällskap av varandra. Skrivs också coworking
CTO-Chief Technology Officer
Utvecklingsansvarig
Arbetsuppgift: Chef för företagets forsknings-, teknik- och/eller utvecklingsavdelning.
Director of Finance
Ekonomichef
Director of First and Second Cycle Education
Grundutbildningsansvarig
Executive Assistant to CEO
Vd-assistent
FAM-Future Account Manager
Försäljare
Arbetsuppgift: Lär sig försäljning för att i framtiden bli en KAM
Head of Public Relations
Informationschef
Human Resources Officer
Personalchef
KAM-Key Account Manager
Försäljningschef/storkundsansvarig.
Arbetsuppgift: Ansvarar för utvalda och speciellt viktiga kunder.
Marketing Communications Manager
Pressekreterare
MD-Managing Director
Verkställande direktör
Arbetsuppgift: Samma som CEO. Används främst i Storbritannien.
Partner Account Manager
Säljare
Riskbedömning
Ett sätt att utvärdera arbetsmiljörisker till följd av faror på arbetsplatsen
Systems Engineering Consultant
Systemingenjör