Vill så här i coronatider förmedla en positiv erfarenhet. Mina sjuor har fått i uppgift att intervjua en person, spela in det och sedan visa för klassen. Idag har vi fått lyssna till en kapten inom flygvapnet när han berättar om sitt yrke. Nackdelen är att eleverna inte kan ställa frågor, men å andra sidan är frågorna så väl genomtänkta så det finns knappt utrymme för fler funderingar. Frågorna har klassen sammanställt tillsammans.

Ser verkligen fram emot att få lyssna till resten av klassen. Vi har tänkt visa intervjuerna utspritt under våren.

/Marie-Louise Rohdin-Elofsson, Söderskolan, Alfa