Om FBGmodellen

Falkenbergsmodellen är ett samarbetsprojekt mellan offentlig och privat skola samt vårt näringsliv.

Välkommen till FBGmodellen.se. Här vill vi ge dig inspiration, struktur och bidra till att öka och förenkla samarbetet mellan skola och näringsliv. Låt oss förklara lite varför vi skapat sidan och vilka vi är som tillsammans vill lägga detta pussel.

Falkenbergs kommun har som övergripande mål att skapa Västsveriges starkaste näringsliv. Vi är helt övertygande om att för att lyckas med detta måste skolan och näringslivet arbeta tillsammans med ett kontinuerligt arbete som följer våra barn och elevers hela skoltid.

Syftet med att ta fram en Falkenbergsmodell är: 
• Att skapa en varaktig process för samarbete mellan skola och näringsliv som ger förutsättningar för likvärdighet för alla kommunens barn och elever.
• Att vara en pusselbit i arbetet med att säkra framtidens kompetensförsörjning i kommunen.
• Att förebygga hinder och göra det lätt att samarbeta mellan skola och näringsliv.

Vi är en projektgrupp med representanter från skolförvaltningen och näringslivet i vår kommun som består av tre olika delar.

Arbetsgruppen
I denna viktiga grupp finns det rektorer från olika årskurser (privata och kommunala skolor) samt representanter från olika företag i vårt näringsliv. Denna grupp har som uppgift att ta fram och utveckla innehållet i denna digitala plattform och agerar referensgrupp till processledargruppen. Gruppens deltagare varierar och alla som är intresserade och vill delta ges möjlighet. Är du intresserad? Kontakta oss.

Processledargruppen
Denna grupp driver Falkenbergsmodellen framåt och leder arbetsgruppen.
Processledaregruppen består av:
Elin Emvall, verksamhetsutvecklare på barn- och utbildningsförvaltningen Falkenbergs kommun
Per Lundgren, verksamhetsutvecklare på barn- och utbildningsförvaltningen Falkenbergs kommun
Linda Bengtsson, näringslivsutvecklare på näringslivsavdelningen Falkenbergs kommun
Marinette Larsson, verksamhetsledare Näringslivet Falkenberg

Styrgruppen
Här sker beslut för styrning och inriktning. Denna grupp är processägare för Falkenbergsmodellen.
Styrgruppen består av:
Dan Randelid, verksamhetschef Falkenbergs kommun
Jan Melkersson, näringslivschef Falkenbergs kommun
Peter Hammarström, vice ordförande Företagarna i Falkenberg
Lotta Peltoarvo, ordförande Näringslivet Falkenberg

Här hittar ni vår organisationsplan >>>

 

Framtidsbanken bidrar till vår FBGmodell

Denna hemsida är finansierad med bidrag från Framtidsbanken, Falkenbergs Sparbank och vi är så glada och tacksamma för att detta har blivit möjligt. Läs gärna mer om framtidsbanken, dess verksamhet och på vilket sätt de är med och skapar värde i Falkenbergs kommun genom att klicka här >>>