För skola

När eleven möter näringslivet ökar motivationen att lära genom förståelse varför man går i skolan, upptäckarglädje och nyfikenhet och stärkt lärandeidentitet. Genom samarbete med näringslivet når eleverna ökad måluppfyllelse och utvecklar en god valkompetens.

AGES Falkenberg AB

Assemblin EL AB

Bengt i Slätteberg AB

CEnergy International AB

Coop Falkenberg

Core Link AB

El-Andersson i Vessigebro AB

Elaffären i Vinberg AB

Electronic Technic LS AB

Elmontage i Falkenberg AB

En trappa upp

FA-Tec i Falkenberg AB

Falkenberg Strandbad

Falkenbergs Plåtslageri

Falkenbergs Sparbank

Falkenbergsrevyn AB

Glasshuset, Skrea Strand Glass AB

Grimsholm Products AB

Gudmundsgården AB