Engelsons AB

Engelssons AB är mentorsföretag till skogstorpsskolans årskurs 2 och 5.

Information

Kontakt Ann Svensson
Epost [email protected]
Hemsida http://www.engelsons.se
Målgrupp 6-9 år (Åk F-3), 10-12 år (Åk 4-6),
Aktivitet Mentorsföretag,
Kanslistvägen 6, 311 39 Falkenberg, Sverige