Administration, ekonomi, juridik

Bag Of Life

VAD VET NI OM BAG OF LIFE?

▪ Coachar företag, chefer, ledare och idrottare.
▪ Arbetar med olika samtalstekniker för att möta klienter som individer och strävar efter att klienten med stöd ska finna nya perspektiv och förhållningsätt för att ta sig an vardagen.
▪ Arbetar både utifrån ett patogent perspektiv genom att förebygga ohälsa och salutogent perspektiv som främjar hälsa.
▪ Stärka och bibehålla elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande genom att skapa arbetsmiljöer som främjar elevernas trivsel, utveckling och hälsa. Att utgå från det friska är oftast mindre kostsamt i tid, lidande och ekonomi.
▪ Frizon- ett förutsättningslöst möte.

Information

Kontakt Andreas Andersson
Epost andreas@bagoflife.se
Telefon 0763418891
Hemsida www.bagoflife.se
   
Ätrastigen 5a, Falkenberg, Sverige