Grimsholm Products AB

Genom att samarbeta med utbildningen i Falkenberg välkomnar vi studerande till lärande och ansvarstagande inom vår lager- och logistikverksamhet med internationell distribution i en global organisation. Varmt välkomna!

Om Grimsholm Products AB:
Vi är en innovativ, proaktiv och kvalitetsfokuserad kraft inom trädgårds- och skogsnäringen. Vi utvecklar, producerar, marknadsför och säljer våra produkter under vårt eget varumärke; Grimsholm Green. Våra produkter återfinns på hyllorna hos de ledande distributörerna, detaljhandlarna, specialistbutikerna och internetbutikerna i Europa och slutanvändarna är kvalitetsinriktade företag, offentliga organisationer och privata konsumenter. Målet med våra produkter är att de ska underlätta och förbättra vardagen för slutanvändaren - och vare sig användning sker i professionell verksamhet eller på fritiden kan högsta kvalitet förväntas. Grimsholm Products AB har sedan starten; 2014 haft en kraftig tillväxt och möjligheterna för fortsatt expansion är ljus.

Information

Kontakt Fredrik Paulsson
Epost [email protected]
Telefon 0346-738000
Hemsida http://www.grimsholm.com
Målgrupp 13-15 år (Åk 7-9), 16-18 år (Gymnasieskola), 19 år - (Högskola, Vuxenutbildning mm),
Aktivitet Prao (målgrupp 13-15 år), Praktik, apl, Elever med anpassad studiegång, Arbetsplatsträning för vuxna (målgrupp 19 år - uppåt),

Gruppstorlek för Prao eller Praktik

Vi tar gärna emot fler än 2 person samtidigt
Mellangårdsvägen 12, Falkenberg, Sverige