Annat

Näringslivsavdelningen Falkenbergs kommun

Vi på kommunens Näringslivsavdelning tycker det är viktigt att visa upp bredden av vilka olika yrken som finns och ser ett stort värde i att samarbeta med skola/utbildning på alla nivåer. Alla som är i behov av att rekrytera rätt kompetens i framtiden bör vara med och se till att våra barn och ungdomar får en mångsidig kunskap om vilka yrkesroller framtiden har att erbjuda och vi behöver skapa framtidstro, vi måste vara med och visa att framtidens företag behöver dagens barn och ungdomar. Företag som jobbar med hållbarhet bör samarbeta med skola/utbildning. Hoppas vi hörs!

Information

Kontakt Linda Bengtsson
Epost linda.bengtsson3@falkenberg.se
Telefon 0720-83 38 61
Hemsida www.falkenbergsnaringsliv.se
   
Kvarngatan 2, Falkenberg, Sverige