Hälso- och sjukvård

Strandhälsan

Strandhälsan bildades 2008 av sjukgymnaster och beteendevetare för att kunna erbjuda falkenbergarna ett brett spektra av friskvårdande, sjukvårdande och hälsofrämjande insatser. För att lyckas, krävs många olika kompetenser och personligheter som samarbetar och bidrar med sin egen unika kompetens. Genom att samarbeta med skolan, hoppas vi inte bara kunna väcka intresse för den egna hälsan utan också visa på olika vägar att jobba med den professionellt. Arbetet för att utveckla hälsan i hela samhället kommer att kräva nya sätt att arbeta och vi vill gärna fånga upp ungdomar som kan bidra med nya sätt att tänka och arbeta.

Information

Kontakt Lotta Peltoarvo
Epost lotta@strandhalsan.se
Telefon 0732005522
Hemsida www.strandhalsan.se
   
Motellvägen 1, Falkenberg, Sverige