En av flera väldigt roliga aktiviteter som ingår i FBGmodellen är när vi tillsammans med alla kommunens studie- och yrkesvägledare (SYV) besöker olika företag i kommunen. Syftet är att lära mer om det lokala näringslivet och ta med kunskapen till vägledningssamtalen. SYV:are från grundskola upp till vuxenutbildningen är representerade. I måndags besökte vi Metria. Vi var utomhus, i blåst och minusgrader, och fick med oss mycket ny och nyttig kunskap, till exempel hur ett färdigbyggt hus mäts in. Stort tack till Kerstin och Dan från Metria som tog emot oss och berättade om sin verksamhet och vilka yrkesroller och förmågor de behöver i sin verksamhet.