Älvseredsskolan

Information

Kontakt Kenth Venöstrand, rektor
E-post [email protected]
Kontaktcenter telefon 0346-88 60 00
Telefon 0325-311 12
Stadieindelning F-6
Skolvägen 15, Älvsered, Sverige