Falkenbergs gymnasieskola

På Falkenbergs gymnasieskola finns följande program fördelade på enheterna:

Enhet 1

Introduktionsprogrammen, rektor Mikael Jakobsson, 070-576 60 10

Gymnasiesärskola, rektor Charlotte Svensson Dos Santos, 073-866 17 70

Enhet 2

Ekonomiprogrammet, rektor Elin Glamheden, 076-697 20 94

Estetiska programmet, biträdande rektor Hannah Aleborg, 072-141 70 82

Humanistiska programmet, biträdande rektor Hannah Aleborg, 072-141 70 82

Naturvetenskapsprogrammet, rektor Elin Glamheden, 076-697 20 94

Samhällsvetenskapsprogrammet, biträdande rektor Hannah Aleborg, 072-141 70 82

Teknikprogrammet, biträdande rektor Bodil Samuelsson, 0346-88 53 13

Enhet 3

Barn- och fritidsprogrammet, biträdande rektor Christoffer Sehlstedt, 070-543 18 34

Bygg- och anläggningsprogrammet, rektor Tomas Glans, 0346-88 64 67

El- och energiprogrammet, biträdande rektor Bodil Samuelsson, 0346-88 53 13

Fordons- och transportprogrammet, biträdande rektor Christoffer Sehlstedt, 070-543 18 34

Försäljning och serviceprogrammet, rektor Thomas Glans, 0346-88 64 67

Industritekniska programmet, biträdande rektor Bodil Samuelsson, 0346-88 53 13

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, rektor Thomas Glans, 0346-88 64 67

Vård- och omsorgsprogrammet, biträdande rektor Christoffer Sehlstedt, 070-543 18 34

Information

Kontakt Informationen, Falkenbergs gymnasieskola
E-post kontaktcenter@falkenberg.se
Kontaktcenter telefon 0346-88 60 00
Telefon 0346-88 64 90
Stadieindelning Gymnasieskola
NYHEMS PLAN 2, Falkenberg, Sverige