Morups förskola

Information

Kontakt Marie Haglund Pettersson, rektor
E-post Marie.Haglund-Pettersson@falkenberg.se
Kontaktcenter telefon 0346-88 60 00
Stadieindelning Förskola
Noréus väg 29, Långås, Sverige