Skogskojans förskola

Vår förskola drivs som ett föräldrakooperativ i en ekonomisk förening.

Information

Kontakt Eva Berndtsson, rektor
E-post rektor@skogskojan.se
Telefon 0325-314 15, 070 314 15 15
Stadieindelning Förskola
Hemsida besök
Skolvägen 15, Älvsered, Sverige