Vuxenutbildningen Falkenberg

Inom vuxenutbildningen kan du som vuxen själv forma din egen utbildning eller komplettera tidigare studier. Vuxenutbildningen Falkenberg erbjuder vuxenutbildning på grundläggande nivå, gymnasial nivå, särskild utbildning, svenska för invandrare och yrkeshögskola. En stor del av vuxenutbildningens verksamhet består av yrkesutbildning utvecklad tillsammans med näringslivet. Tveka inte att kontakta oss!

Vi som Vuxenutbildning kan erbjuda:

  • Handledarutbildning
  • Utbildningsplanering efter kompetensbehov för specifika branscher
  • Gemensamt planerade kompetensutvecklingsinsatser inom YH
  • Bistå med behovsanalyser och statistik
  • Erbjuda möjlighet att delta i lokalt kompetensråd för att diskutera matchning och branschers kompetensbehov
  • Erbjuda information om karriärsvägar för vuxna
  • Studie och yrkesvägledning för vuxna
  • Uppdragsutbildning

Information

Kontakt Julia Olsson
E-post julia.olsson@falkenberg.se
Kontaktcenter telefon 0346 – 88 60 00
Telefon 0346 – 88 60 33
Stadieindelning Vuxenutbildning
Hemsida besök
Igeldammsvägen 1, Falkenberg, Sverige