För skola

När eleven möter näringslivet ökar motivationen att lära genom förståelse varför man går i skolan, upptäckarglädje och nyfikenhet och stärkt lärandeidentitet. Genom samarbete med näringslivet når eleverna ökad måluppfyllelse och utvecklar en god valkompetens.

Sök företag

Här söker du de företag som matchar din åldersgrupp och aktivitet. Genom att välja din skola ser du – i kartan längst ner på sidan – vilket avstånd din skola får till de matchade företagen.
Installation, drift, underhåll
Industriell tillverkning
Administration, ekonomi, juridik
Industriell tillverkning
Försäljning, inköp, marknadsföring
Industriell tillverkning
Hotell, restaurang, storhushåll
Säkerhetsarbete
Försäljning, inköp, marknadsföring
Pedagogiskt arbete
Kultur, media, design
Försäljning, inköp, marknadsföring
Bygg och anläggning
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hotell, restaurang, storhushåll
Administration, ekonomi, juridik
Försäljning, inköp, marknadsföring
Administration, ekonomi, juridik